Upute za zaštitu od novog coronavirusa

Na ovim stranicama pročitajte osnovne informacije o mjerama opreza i uputama za zaštitu od novog coronavirusa. Molimo, pročitajte ih i pridržavajte ih se, za dobrobit svih velikih i malih Sova.

 

Mjere opreza za zaštitu od infekcije novim coronavirusom (SARS-CoV-2; COVID-19) prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Drage male i velike Sovice,

sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja te preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pozivamo vas da se informirate o specifičnim mjerama zaštite vezano uz nCoV bolest (COVID-19), kao i mjerama opće zaštite, kako bismo zaštitili sve djelatnike i polaznike SOVE.

Osnovne mjere zaštite od coronavirusa:

 • Često perite ruke sapunom i vodom ili koristite jednokratne maramice na alkoholnoj bazi, čak i kad ruke nisu vidljivo prljave (pranjem ruku sapunom i vodom ili brisanje s maramicama na alkoholnoj bazi eliminira se virus na rukama).
 • Kad kašljete i kišete prekrijte usta i nos maramicom ili savijenim laktom, maramicu odmah bacite u zatvorenu kantu i operite ruke ili obrišite maramicom na alkoholnoj bazi (prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja sprečava se širenje virusa. Ako kišete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete i osobe koje dodirnete).
 • Nošenje kirurške maske može pomoći smanjenju širenja nekih respiratornih bolesti. No, samo nošenje maske ne garantira zaustavljanje širenja bolesti te ju je potreno koristiti uz ostale preventivne mjere, koje uključuju higijenu ruku i respiratornu higijenu, te izbjegavanje bliskog kontakta. (Svjetska zdravstvena organizacija zagovara racionalnu uporabu maski i to u slučajevima kada netko ima respiratorne simptome (kašlje ili kiše) ili postoji sumnja da je obolio od novog coronavirusa ili njeguje oboljelu osobu sa sumnjom na novi coronavirus.)
 • Održavajte razdaljinu kod kontakta s drugim osobama
 • Održavajte razdaljinu (barem jedan metar) između sebe i drugih osoba, posebno onih koji kašlju, kišu ili imaju temperaturu.
 • Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta, pogotovo kada ruke nisu oprane.
 • Ako imate temperaturu, kašalj i otežano disanje, što prije potražite liječničku pomoć.
 • Ako imate blage respiratorne simptome i niste putovali u zaraženo područje, primjenjujte osnovnu higijenu ruku i respiratornu higijenu te ostanite kod kuće dok se ne oporavite, ako je moguće.
 • Ako imate respiratorne simptome (kašalj, curenje nosa, kratkoću daha) i/ili povišenu temperaturu i unazad 14 dana ste boravili u zaraženom području* obvezno nazovite telefonom svog liječnika ili nadležnog epidemiologa.
 • Prakticirajte opće higijenske mjere nakon kontakta sa životinjama i životinjskim proizvodima.
 • Izbjegavajte konzumiranje sirovih i termički nedovoljno obrađenih namirnica životinjskog porijekla
 • Sa sirovim mesom, mlijekom ili drugim namirnicama životinjskog porijekla postupajte pažljivo, kako biste izbjegli križnu kontaminaciju s nekuhanom hranom, prema dobrim praksama sigurnosti pripreme hrane.

Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama
(dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Zagreb, 28. 02. 2020. u Preporuci postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima) izdao je Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19). S obzirom na epidemiološku situaciju, situacija se brzo može mijenjati, pa se i ove preporuke mogu promijeniti, stoga pratite mrežne stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podatci vezano uz koronavirus, kao i mjere prevencije: https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

Opće mjere zaštite:

Neophodno je u organiziranom smještaju i boravku učenika, u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, u svim prostorima gdje se odvija nastava i boravak djece, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana osigurati:

 • mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola
 • nedolazak u školu i predškolsku ustanovu osoblju, učenicima, djeci i osobama u pratnji koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah; sva ostala djeca i učenici uobičajeno pohađaju odgojno-obrazovne ustanove te sve školske i izvannastavne aktivnosti
 • redovito a najmanje dva puta dnevno provjetravanje prostorija
 • djecu i učenike, kao i ostale građane, neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite
 • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah.

Na stranicama HZZ objavljeni su pitanja i odgovori o novom koronavirusu: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/ i Uputu za poslodavce i radnike vezano uz nCoV bolesti https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-poslodavcima-i-radnicima-o-postupanju-vezano-uz-koronavirus.pdf te ostale informacije vezane za coronavirus.

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu koronavirusa: 091 468 30 32 i 099 468 30 01. Dostupni su za svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati.

Puno pozdrava svima,

Sova

 

Povratak