Ispiti o znanju jezika

Sve dežurne profesore na ispitu kontaktirat će referada ili Tajana Balent Vukojević najkasnije dan prije ispita.

Ispiti su namijenjeni kandidatima koji nisu polaznici Sovinih tečajeva, a žele dobiti svjedodžbu s pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Sukladno standardima Vijeća Europe, ti se ispiti održavaju na 6 nivoa znanja: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Od kandidata se očekuje da ima potrebno predznanje za stupanj koji želi polagati. Ispit traje tri školska sata i sastoji se od pismenog i usmenog dijela.

Pismeni dio obuhvaća tri testa:

  1. Integrirani test gramatičkih struktura i čitanja
  2. Test pisanja (zadani format ovisno o stupnju koji se polaže)
  3. Test slušanja (dva autentična teksta te pripadajući zadaci)

Usmeni dio obuhvaća tri dijela:

  1. Kratki intervju s kandidatom
  2. Test govorne produkcije (izlaganje na zadanu temu)
  3. Test govorne interakcije (razgovor i polemika s ispitivačem na zadanu temu)

Po završenom ispitu kandidatu se u roku od tri dana izdaje svjedodžba.

Ispitni rokovi: petkom u 10:00h, jednom mjesečno (osim blagdana i praznika). Ispiti se održavaju:

2020.-  11.09., 02.10., 06.11., 04.12.
2021. – 08.01., 05.02., 05.03., 09.04., 07.05., 11.06.

Mjesto održavanja ispita: Varšavska 14, Zagreb

Cijena ispita: 950,00 kn

Prijavu i uplatu potrebno je izvršiti najkasnije 15 dana prije ispitnog roka. Uplata se može izvršiti u referadi Varšavska 14 ili uplatom na račun: HR7924020061100606584 (Erste banka).

Povratak