Prijava za Pearson ispite

01. – 12.04.

Ispit je prilika da naši juniori testiraju svoje znanje engleskog u međunarodnim okvirima na  primjerima i u situacijama iz stvarnog života i da dobiju prvu međunarodno priznatu diplomu.

SPRINGBOARD, A1 – PREMA VIJEĆU EUROPE

Kome je ispit namijenjen?
Polaznicima koji su u SOVI završili tečaj Junior 4 kao i djeci koja imaju iza sebe minimalno 280 sati učenja engleskog jezika.

Ispite organizira i provodi SOVA, a diplome izdaje Pearson.

Kako ispit  izgleda? – obuhvaćene su sve četiri jezične vještine:  test integriranog čitanja i pisanja, testa slušanja i test govora

Ocjene koje se dobivaju? –Pass with Distinction,  Pass with Merit, Pass
Lokacija polaganja ispita: – prostorije SOVA škole, Hebrangova 21

Razina ispita:   A1
Naziv ispita:     Springboard
Cijena:                 460,00 kn

 

online prijava

 

BREAKTHROUGH, A2 – PREMA VIJEĆU EUROPE

Kome je ispit namijenjen?
Polaznicima koji su u SOVI završili tečaj Junior 6  kao i djeci koja imaju iza sebe minimalno  420 sati učenja engleskog jezika.

Ispite organizira i provodi SOVA škola, a diplome izdaje Pearson.

Kako ispit  izgleda? – obuhvaćene su sve četiri jezične vještine: test integriranog čitanja i pisanja, test slušanja i testa govora

Ocjena? – Pass with Distinction, Pass with Merit, Pass
Lokacija polaganja ispita:
 prostorije SOVA škole, Hebrangova 21

Razina:               A2
Naziv ispita:    Breakthrough
Cijena ispita:   520,00 kn

 

online prijava

 

 

Povratak