Imenik – Uprava i logistika

REFERADA
E-mail:
referada@sova.hr
Kućni: 103,104,105

SNJEŽANA ĐAKOVIĆ:  091 2321 266
E-mail: snjezanad@sova.hr

MARINA CURMAN:  091 6170 401
E-mail: marinac@sova.hr
Kućni: 115

DORA KRKVARIĆ ĆURIĆ: 091 4974 049
E-mail:
gukov@sova.hr
Kućni: 114

HRVOJE KARIĆ: 091 3213 215
E-mail: hrvojek@sova.hr
Kućni: 105

MIRJANA RAKIĆ: 091 2322 355
E-mail:
mirjanar@sova.hr
Kućni: 112

RENATA ŠUŠAK: 091 2322 366
E-mail:
renatas@sova.hr
Kućni: 113

RUŽICA TROHAR:  091 2104 433
E-mail: ruzicat@sova.hr
Kućni: 104

TAJANA BALENT VUKOJEVIĆ
E-mail:
tajanab@sova.hr
Kućni: 117

TENA FRANJIĆ: 091 2321 288
E-mail: tenaf@sova.hr

Povratak