Ispiti o poznavanju jezika

Organizira se petkom uz obaveznu prethodnu najavu na referadi, najkasnije tri dana prije ispita. Sve dežurne profesore na ispitu kontaktirat će referada ili Tajana Balent Vukojević najkasnije dan prije ispita.

Ispit o poznavanju jezika namijenjen je osobama koje, radi svojih osobnih potreba ili potreba poslodavca ili obrazovne ustanove, moraju dokazati da imaju jezično znanje.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela u trajanju od 90 minuta.

Pismeni dio obuhvaća tri testa:

  • test gramatičkih struktura i čitanja
  • test pisanja
  • test slušanja

Usmeni dio obuhvaća:

  • govornu produkciju
  • govornu interakciju

Po završenom ispitu, kandidatu se u roku tri radna dana izdaje potvrda o poznavanju jezika na odgovarajućoj razini znanja prema standardima Vijeća Europe.

Ispitni rokovi: svaki petak u mjesecu u 10:00h (osim blagdana i praznika). Ispiti se održavaju:

2020.- 11.09., 18.09., 25.09., 02.10., 09.10., 16.10., 23.1o.,30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12., 11.12., 18.12.
2021.– 08.01., 15.01., 22.01., 29.01., 05.02., 12.02., 19.02., 26.02., 05.03., 12.03., 19.03., 26.03., 09.04., 16.04., 23.04., 30.04., 07.05., 14.05., 21.05., 28.05., 11.06., 18.06., 25.06.

Mjesto održavanja ispita: Varšavska 14, Zagreb

Cijena ispita, potvrda o poznavanju jezika na hrvatskom jeziku: 400 kn
Cijena ispita, potvrda o poznavanju jezika na hrvatskom jeziku, za studente: 350 kn
Cijena ispita, potvrda o poznavanju jezika na stranom jeziku: 450 kn
Cijena ispita, potvrda o poznavanju jezika na stranom jeziku, za studente – 10 %: 405 kn

Uplate se primaju u referadi Varšavska 14 ili uplatom na račun: HR2824020061100606435 (Erste banka)

 

 

Povratak